TEHTUD TÖÖD

2019 projektid

KuupäevKirjeldusKlient
03/2019Projekti "Ground Echo" eksperthinnangu koostamineKeskkonnaministeerium
03/2019Haapsalu linnas Promenaadi tänaval soojuspuuraukude ehitusprojekti koostamineBi Inseneribüroo OÜ
02/2019Raplamaa vee-ettevõtete jätkusuutlikkuse analüüsi koostamineKehtna ja Kohila Vallavalitsus
02/2019Võru vallas Järvere külas puurkaevu sanitaarkaitseala vähendamineAS Võru Vesi
02/2019Võru linnas üleujutusriskide maandamiseks KIK-i taotluse koostamineVõru Linnavalitsus
01/2019Põlva vallas Ahja ja Mooste aleviku veemajandustaristu laiendamise KIK-i keskkonnaprogrammi taotluse koostaminePõlva Vesi AS
01/2019Kuusalu vallas Leesi ja Valkla küla veemajandustaristu rekonstrueerimise KIK-i keskkonnaprogrammi taotluse koostamineKuusalu Soojus OÜ
01/2019Veltsi küla vee erikasutusloa taotluse koostamineRakvere Vesi AS

2018 projektid

KuupäevKirjeldusKlient
12/2018Rae vallas Vaida alevikus soojuspuuraukude ehitusprojekti koostamineEraisik
11/2018Jõelähtme vallas Koogi külas kanalisatsioonilahenduste eksperthinnangu koostamineEraisik
10/2018Saaremaal Praakli külas soojuspuuraukude ehitusprojekti koostamineEVM Teenused OÜ
09/2018Kroodi tööstuspiirkonna ettevõtete analüüsKroodi Vesi OÜ
09/2018Pärnus Madara tn soojuspuuraukude ehitusprojekti koostamineEesti Puurkaev OÜ
09/2018Juuru alevikus Tallinna mnt puurkaevu ehitusprojekti koostamineEnergiaporaus OÜ
09/2018Põlva Vesi AS jätkusuutlikkuse uuringPõlva Vesi AS
08/2018Rapla vallas Sikeldi külas soojuspuuraukude ehitusprojekti koostamineEnergiaporaus OÜ
08/2018Kuusalu vallas Vihasoo ja Uuri küla KIK-i keskkonnaprogrammi taotluste koostamineKuusalu Soojus OÜ
07/2018Hankedokumentide koostamine ja hankemenetluse läbiviimine sademeveetorustiku rajamiseksRakvere Vesi AS
07/2018Hankedokumentide koostamine Maardu järve uuringuksMaardu Linnavalitsus
07/2018Alu alevikus Pargi tänaval soojuspuuraugu ehitusprojekti koostamineEraisik
06/2018Lepna aleviku vee erikasutusloa taotluse koostamineRakvere Vesi AS
06/2018Võru valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava koostamineVõru Vesi AS
06/2018Jõgeva Veevärk OÜ jätkusuutlikkuse uuringJõgeva Veevärk OÜ
06/2018Tartu valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava koostamineTartu Vallavalitsus
06/2018Võru valla ja linna Ühtekuuluvusfondi taotluse koostamineVõru Valla Veevärk OÜ ja AS Võru Vesi
06/2018Põlva valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava koostaminePõlva Vallavalitsus
06/2018Maardu Kroodi majanduspiirkonnas sademeveekanalisatsiooni juhitava sademe- ja pinnasevee tasustamise metoodika koostamineAdvokaadibüroo Triniti OÜ
04/2018Haapsalu linnas Tanska külas puurkaevu ja soojuspuuraukude ehitusprojekti koostamineEesti Puurkaev OÜ
04/2018Pärnu linnas Õie tänaval soojuspuuraukude ehitusprojekti koostamineEesti Puurkaev OÜ
04/2018Pärnumaal jäätmete korduvkasutuseks ettevalmistamise KIK-i taotluse koostaminePaikre OÜ
04/2018Anija vallas Kuusemäe külas puurkaevu ehitusprojekti koostamineEraisik
04/2018Järva vallas Imaveres puurkaevu ehitusprojekti koostamineArhitektuuribüroo Luhse & Tuhal OÜ
04/2018Projekti "Keila jõe reoveekogumisala veemajandusinfrastruktuuri arendamine Saku
vallas" projektijuhtimine
Saku Maja AS
04/2018Rakvere linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava koostamine aastateks 2018-2030Rakvere Linnavalitsus
03/2018Kuressaares Valguse tänaval soojuspuuraukude ehitusprojekti koostamineEraisik
03/2018Läänemaal Rohukülas puurkaevu ehitusprojekti koostamineEraisik
02/2018SA KIK-i poolt rahastavate toetusmeetmete analüüs teiste rahastajate toetusmeetmetegaSA Keskkonnainvesteeringute Keskus
02/2018Kuusalu vallas Suurpea küla reoveepuhasti ja kanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimise KIK-i keskkonnaprogrammi taotluse koostamineKuusalu Soojus OÜ
02/2018Uhtna aleviku vee erikasutusloa taotluse koostamine Rakvere Vesi AS
01/2018Maardu linna sademevee KIK-i taotluse koostamineMaardu Linnavalitsus
01/2018Eksperthinnang - Ülemiste järve sanitaarkaitseala vähendamisest tulenev mõju veekvaliteedi seisundileEraisik
01/2018Pärnu linnas Karusselli tänaval soojuspuuraukude ehitusprojekti koostamineEesti Puurkaev OÜ

2017 projektid

KuupäevKirjeldusKlient
11/2017Kuusalu vallas Kuusalu regionaalse reoveepuhasti rekonstrueerimise KIK-i keskkonnaprogrammi taotluse koostamineKuusalu Soojus OÜ
11/2017Kuressaare linnas Laugu tänaval soojuspuuraugu ehitusprojekti koostamineEnergiaporaus OÜ
11/2017Rapla vallas Rapla linnas puurkaevu ehitusprojekti koostamineEnergiaporaus OÜ
11/2017NEFCO rahastatud projekti „Eesti reoveesette ja biojäätmete jätkusuutliku töötlemise ja taaskasutuse strateegia loomiseks ja pilootprojekti teostamiseks vajalike ettevalmistavate tegevuste läbiviimine“ projektijuhi teenuse osutaminePaikre OÜ
11/2017Maardu Ühtekuuluvusprogrammi Kroodi tööstus- ja Maardu järveäärse
piirkonna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni, sademeveesüsteemi rekonstrueerimise ning rajamise projektijuhi teenuse osutamine
Kroodi Vesi OÜ
11/2017Rae vallas Peetri alevikus Aasa tänaval soojuspuuraukude ehitusprojekti koostamineEnergiaporaus OÜ
10/2017Saaremaal Upa külas puurkaevu ehitusprojekti koostamineEnergiaporaus OÜ
10/2017Maardu järve tervendamiseks KIK-i taotluse ja uuringu lähteülesande koostamineMaardu Linnavalitsus
10/2017Ridala vallas Uuemõisa alevikus Aiandi tänava soojuspuuraukude ehitusprojekti koostamineEesti Puurkaev OÜ
09/2017Kuressaare linnas Koidu tänaval soojuspuuraukude ehitusprojekti koostamineEnergiaporaus OÜ
09/20017Jüri katlamaja projektijuhtimine (Ühtekuuluvusfond) ja Omanikujärelevalve teenuse osutamineElveso AS
09/2017Kabli küla reoveepuhasti alternatiivide analüüsi koostamineHäädemeeste Vallavalitsus
09/2017Kelvingi küla puurkaevude sanitaarkaitsetsooni vähendamineKuusalu Soojus OÜ
09/2017Torma vald, Kantküla soojuspuuraukude ehitusprojekti koostamineEesti Puurkaev OÜ
09/2017Tabasalus Lehe tee soojuspuuraukude ehitusprojekti koostamineEesti Puurkaev OÜ
09/2017NEFCO rahastatud projekti "Aespa ja Vilivere külade ÜVK rajamine" ettevalmistamise projektijuhtimine Kohila Maja OÜ
09/2017Sihtfinantseeringuna saadud varade ümberpööramine osakapitaliksPõltsamaa Vallavara OÜ
09/2017Kuressaare linnas Merikotka tänava soojuspuuraukude ehitusprojekti koostamineEnergiaporaus OÜ
08/2017Pagulaskeskuse VK torustiku eelprojekti koostamineKarja Pagulaskeskus OÜ
08/2017Ambla alevikus Kuru tee soojuspuuraukude ehitusprojekti koostamineEesti Puurkaev OÜ
08/2017Sakus Vindi tee soojuspuuraukude ehitusprojekti koostamineEesti Puurkaev OÜ
08/2017Tartu linnas Sepakuru tänava soojuspuuraugu ehitusprojekti koostamineEesti Puurkaev OÜ
08/2017Tartu linnas Puhkekodu tänava soojuspuuraugu ehitusprojekti koostamineEesti Puurkaev OÜ
08/2017Tilsi küla veemajandustaristu rekonstrueerimise ja rajamise projektijuhtiminePõlva Vesi AS
07/2017Kääpa küla puurkaevu sanitaakaitseala vähendamineVõru Vesi AS
07/2017Loodava Valga valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava koostamineValga Vesi AS
06/2017Pirnipuu puiestee vee- ja kanalisatsioonirajatiste ekspertiisMaardu Linnavalitsus
06/2017Põlva reoveepuhasti Ühtekuuluvusfondi taotluse täiendamine uue projektipiirkonna lisamisegaPõlva Vesi AS
06/2017Põlva reoveepuhasti rekonstrueerimise projektijuhtiminePõlva Vesi AS
05/2017Rakvere linnas vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rajamise projektijuhtimineRakvere Vesi AS
05/2017Paide linnas, Uuel tänaval soojuspuuraukude ehitusprojektide koostamineEnergiaporaus OÜ
05/2017Saha külas puurkaevu seadustamine ja biopuhasti paigaldamise eskperthinnangu koostamineEraisik
05/2017Ühtekuuluvusfondi taotluse koostamine Põlva linnasPõlva Vesi AS
04/2017Konsultatsioon ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni varade üleandmiseks AS-le Võru VesiKanepi Vallavalitsus
03/2017Kuressaare linnas Eha tänava soojuspuuraugu ehitusprojekti koostamineEnergiaporaus OÜ
02/2017AS-le Matsalu Veevärk arengustrateegia koostamineMatsalu Veevärk AS
02/2017Põlva reoveepuhasti rekonstrueerimise omanikujärelevalve hankedokumentide koostaminePõlva Vesi AS
01/2017Tallinna veepuhastusjaama alternatiivse toitetorustiku variantide keskkonnamõjude hindamise koostamineTallinna Vesi AS
01/2017Kuressaare linnas Lootsi tänava soojuspuuraukude ehitusprojektide koostamineEnergiaporaus OÜ
01/2017Kuusalu vallas Kiiu aleviku joogiveetorustiku rekonstrueerimise KIK-i keskkonnaprogrammi taotluse koostamineKuusalu Soojus OÜ

2016 projektid

KuupäevKirjeldusKlient
12/2016Põlgaste reoveepuhasti ümberehitamise projektijuhtimineKanepi Vallavalitsus
12/2016Võru linnas Kuperjanovi pataljoni ning Laane võrgupiirkonna ühendamise Võru kesklinna kaugkütte võrguga projektijuhtimineDanpower Eesti AS
11/2016Saku Tehnika katlamaja hakkepuidule üleviimise projektijuhtimineSaku Maja AS
11/2016NEFCO projekti kaasfinantseerimiseks KIK-i kiireloomulise taotluse koostaminePaikre OÜ
11/2016Kuusalu valla külades veepuhastustehnoloogiate täiustamise projektijuhtimise teenuse osutamineKuusalu Soojus OÜ
11/2016Põlva reoveepuhasti rekonstrueerimise projekteerimise hankedokumentide koostamineAS Põlva Vesi
10/2016Kuressaare linna Vete tänava soojuspuuraugu ehitusprojekti koostamineEnergiaporaus OÜ
10/2016Ratla külas soojuspuuraukude ehitusprojekti koostamineEnergiaporaus OÜ
10/2016Juuru alevikus soojuspuuraukude ehitusprojekti koostamineEnergiaporaus OÜ
10/2016Maardu ÜVK arendamise kava täpsustamineMaardu Linnavalitsus
10/2016Maardu Kroodi tööstuspiirkonna ja Maardu järveäärse piirkonna veemajandusprojekti hinnataotluse ja rahastamisetaotluse projektijuhtimineInfragate Eesti AS
10/2016Maardu linnas puurkaevude veekvaliteedi muutuste hinnangMaardu Linnavalitsus
09/2016Laheda vallas Tilsi küla veemajandustaristu rekonstrueerimise KIK-i keskkonnaprogrammi taotluse koostaminePõlva Vesi AS
09/2016Kuressaare linna Luige tänava soojuspuuraugu ehitusprojekti koostamineEnergiaporaus OÜ
09/2016Aespa aleviku Aedmaasika tänava puurkaevu rekonstrueerimise (seadustamise) ehitusprojekti koostamineEraisik
09/2016Pajumaa küla, Tooma-Jaani maaüksuse puurkaevu ehitusprojekti koostamineEnergiaporaus OÜ
08/2016Sindi linna Metsa tänava soojuspuuraugu ehitusprojekti koostamineEnergiaporaus OÜ
08/2016Vee-ettevõtetele ühtse GIS süsteemi loomiseks projektijuhtimise teenusAS Rakvere Vesi
08/2016Rohukülas soojuspuuraukude ehitusprojekti koostamineEraklient
08/2016Põlvas Ähnioru veehaarde põhjaveevarude ümberhindamineTere AS
08/2016Laitse küla, Soo Aiandusühistu puurkaevu ja soojuspuuraukude ehitusprojektide koostamineEnergiaporaus OÜ
08/2016Täiendatud NEFCO taotluse koostamine Kohila valla, Aespa ja Vilivere veemajandusprojekti elluviimiseksKohila Maja
08/2016Upa küla, Kaarli tee soojuspuuarukude ehitusprojekti koostamineEnergiaporaus OÜ
08/2016Koostootmisjaama ehitustööde lähteülesande ja hankedokumentide koostamine ning hankemenetluse läbiviimineGreen Fuel Energy OÜ
07/2016Kalevi küla soojuspuuraukude ehitusprojekti koostamineEnergiaporaus OÜ
07/2016Kiia küla, Kiia tee soojuspuuraukude ehitusprojekti koostamineEnergiaporaus OÜ
07/2016Mäepea küla, Kuusiku VII detailplaneeringu ala veetaristu auditEraisik
06/2016Biojäätmete käitluskeskuse kontseptsiooni väljatöötamiseks NEFCO taotluse koostaminePaikre OÜ
06/2016Laheda valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2016-2027Laheda Vallavalitus
06/2016Kiili alevi Metsa tänava soojuspuuraukude ehitusprojekti koostamineEnergiaporaus OÜ
05/2016Keila linna Tuula tee soojuspuuraukude ehitusprojekti koostamineEnergiaporaus OÜ
05/2016Saku vallas Keila jõe reoveekogumisala ÜVK projekti ettevalmistamise projektijuhtimineSaku Maja AS
04/2016Leader´i taotluse koostamine koostootmisjaama rajamiseksOÜ VTM Pluss
04/2016Ühtekuuluvusfondi taotluse koostamine (teostamisel)AS Danpower Eesti
04/2016Laulasmaa Männioru tee puurkaevu ehitusprojekti koostamineOÜ Energiaporaus
04/2016Tallinna Viimsi tee soojuspuuraukude ehitusprojekti koostamineEraisik
04/2016Uuringu teostamine jätkusuutliku vee-ettevõtluse strateegiliseks korraldamiseks Eestis (teostamisel)Eesti Vee-ettevõtete Liit
03/2016Maardu linnas formeeruva reovee ärajuhtimise alternatiivide hindamineMaardu Linnavalitsus
03/2016Hankedokumentide koostamine vee-ettevõtetele ühtse GIS süsteemi looja leidmiseksEesti Vee-ettevõtete Liit
03/2016Rapla linna Palli tänava soojuspuuraukude ehitusprojekti koostamineOÜ Energiaporaus
03/2016Kroodi tööstuspiirkonna vee- ja kanalisatsioonisüsteemide väärtuse hindamineAS Maardu Vesi
03/2016Tallinna Metalli tänava hoone kütte-, jahutuse- ja ventilatsiooniprojekti ekspertiis ja projekti ehitusloa taotluse menetluse läbiviimineOÜ Al Mare Estate
02/2016NEFCO rahastamistaotluse koostamine Põltsamaa linna reoveepuhasti ning vee- ja kanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimistööde ettevalmistusprotsessiksOÜ Põltsamaa Varahalduse
02/2016Rahastamistaotluse koostamine SA Keskkonnainvesteeringute Keskusele Põlva linna Võru tn piirkonda sademeveetorustiku rajamiseksAS Põlva Vesi
02/2016Rahastamistaotluse koostamine SA Keskkonnainvesteeringute Keskusele Võrusoo Katlamaja suitsugaaside kondensaatori paigaldamiseksAS Danpower Eesti
02/2016NEFCO rahastamistaotluse koostamine Kärdla linna vee- ja reoveekanalisatsiooni torustiku rajamise ettevalmistusprotsessiksAS Kärdla Veevärk
01/2016Juuru aleviku Taldemetsa kinnistu soojuspuuraugu ehitusprojekti koostamineOÜ Energiaporaus
01/2016Rahastamistaotluse ja tehnoloogilise projekti koostamine SA Keskkonnainvesteeringute Keskusele Kuusalu valla puurkaev-pumplate nõuetele vastavusse viimiseksOÜ Kuusalu Soojus
01/2016Rahastamistaotluse koostamine SA Keskkonnainvesteeringute Keskusele vee-ettevõtetele ühtse GIS süsteemi loomiseksEesti Vee-ettevõtete Liit
01/2016Rahastamistaotluse ja tehnoloogilise projekti koostamine SA Keskkonnainvesteeringute Keskusele Kuusalu valla Pudisoo küla veevarustussüsteemi ning sellega ühendatud torustike rekonstrueerimiseksKuusalu Vallavalitsus

2015 projektid

KuupäevKirjeldusKlient
12/2015Põlva linna põhjaveevarude ümberhindamineAS Põlva Vesi
12/2015AS Arke Lihatööstus veetöötlusjaama ja II astme pumpla põhiprojekti koostamineAS Arke Lihatööstus
12/2015Alu aleviku Kuuse 6 soojuspuuraukude ehitusprojekti koostamineOÜ Energiaporaus
12/2015Jääkreostuskolletele ( Kroodi oja, Maadevahe ABT, Priimetsa ABT, Purtse jõe jääkreostusobjekt, Raadi lennuväli ja raketibaas, Ämari lennuväli) riigihangete hankedokumentide koostamine Keskkonnauuringute Keskus
12/2015Hinnangu koostamine Leisi valla Pärsamaa kaugkütte võrgupiirkonna soojamajanduse arengukavaleOÜ Ruu Kivi
11/2015Kalkahju maardla mõjualas salvkaevude seire läbiviimine ja aruande koostamineOÜ Aigren
11/2015Kukruse A- kategooria jäätmehoidla seirekaevude ehitusprojekti koostamineAS Infragate Eesti
11/2015AS Arke Lihatööstus puurkaevu ehitusprojekti koostamineAS Arke Lihatööstus
11/2015AS Valga Vesi baasil regionaalse vee-ettevõtte moodustamise otstarbekuse hindamineAS Valga Vesi
11/2015Haljava küla Juustevaru maaüksuse puurkaevu ehitusprojekti koostamineOÜ Energiaporaus
10/2015Kitsi küla Kurvi maaüksuse soojuspuuraukude ehitusprojekti koostamineOÜ Energiaporaus
10/2015Upa küla Kellukese maaüksuse soojuspuuraukude ehitusprojekti koostamineOÜ Energiaporaus
09/2015NEFCO rahastamistaotluse koostamine AS Saku Maja suvilapiirkondade ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni väljaehitamise ettevalmistusprotsessiksAS Saku Maja
09/2015Rapla Palamulla küla Uue-Otsa maaüksuse soojuspuuraugu eelprojekti koostamineOÜ Energiaporaus
09/2015Rapla Jõe tn 21 soojuspuuraukude ehitusprojekti koostamineOÜ Energiaporaus
09/2015Virtsu reoveepuhasti rekonstrueerimistööde projektijuhtimineOÜ Vihmer
09/2015Maardu linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2016-2027 koostamineAS Infragate Eesti
08/2015Oru küla Männimäe VKT 9 soojuspuuraukude ehitusprojekti koostamineOÜ Energiaporaus
08/2015Tallinna Paldiski mnt 69A soojuspuuraukude (50 tk) ehitusprojekti koostamineOÜ Al Mare Estate
08/2015NEFCO rahastamistaotluse koostamine Maardu linna Kroodi majanduspiirkonna sademeveesüsteemide uuringute ja projekteerimise teostamiseksOÜ EL Konsult
08/2015Kuressaare Kohtu 16A soojuspuuraukude ehitusprojekti koostamineOÜ Energiaporaus
08/2015Kuressaare Tallinna 82 soojuspuuraukude ehitusprojekti koostamineOÜ Energiaporaus
07/2015EL Ühtekuuluvusfondi projekti "AS Matsalu Veevärk poolt opereeritava ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni süsteemi hooldustööde masinate soetamine" projektijuhtimineAS Matsalu Veevärk
07/2015
Rahastamistaotluse ja tehnoloogilise projekti koostamine SA Keskkonnainvesteeringute Keskusele Varbla küla reoveepuhasti reoveesette tahendamise rajatiste ja purgla ehitamiseksAS Matsalu Veevärk
07/2015Ohulepa küla Tõnu kinnistu soojuspuuraugu ehitusprojekti koostamineOÜ Energiaporaus
07/2015Arvo Pärdi keskuse soojuspuuraukude (28 tk) ja tarbeveepuurkaevu ehitusprojekti koostamineOÜ Arhitektuuribüroo Luhse & Tuhal
07/2015Kuressaare Loojangu 3 soojuspuuraugu ehitusprojekti koostamineOÜ Energiaporaus
07/2015Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni süsteemi hooldustööde masinate soetamiseks hankedokumentide koostamineAS Matsalu Veevärk
06/2015Maardu linna veemajandusprobleemide analüüsimine (sademevee probleemide hindamine, reovee ärajuhtimise alternatiivide hindamine)AS Infragate Eesti
06/2015Aespa ja Vilivere asumite veemajandusprojekti ettevalmistavatel tegevustel projektijuhtimineAS Infragate Eesti
06/2015Projekti "Kukruse A- kategooria jäätmehoidla ettevalmistava projekti" koostamisel projektijuhtimineAS Infragate Eesti
06/2015Tallinna Tehnikakõrgkooli projektide (BIM labori, raudteekoolituskeskuse ja tööstusautomaatika labori rajamine) projektijuhtimineAS Infragate Eesti
06/2015Meremäe valla veemajandusprojekti projektijuhtimineAS Infragate Eesti
06/2015Puurmani paisule kalapääsu rajamistööde projektijuhtimineAS Infragate Eesti

Comments are closed