TEHTUD TÖÖD

2023 projektid

KuupäevKirjeldusKlient
03/2023Tapa raudteejaama haldushoone soojuspuuraukude rajamise projekti koostamineSirkel & Mall OÜ
03/2023Kassari reoveepuhasti rekonstrueerimisele KIK-i keskkonnaprogrammist rahastustaotluse koostamineKärdla Veevärk AS
03/2023Põlva valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2024-2035 koostaminePõlva Vesi AS
02/2023EL 2020/741 määrusest tulenevate vee taaskasutuse nõuete rakendamisest tingitud õigusloome muudatuste mõjude hindamineKeskkonnauuringute Keskus
02/2023Räni alevikus soojuspuuraukude rajamise projekti koostamineLõunakeskus OÜ
02/2023Kuressaares Laugu tänaval soojuspuuraukude rajamise projekti koostamineEraisik
02/2023Tallinnas Heli tänaval soojuspuuraukude rajamise projekti koostamineSirkel & Mall OÜ
01/2023Rae vallas Uuesalu lasteaia soojuspuuraukude rajamise projekti koostamineInnopolis Engineering
01/2023Rakvere valla korraldatud jäätmeveo kontsessiooni riigihanke hankedokumentide koostamine ja hankemenetluse läbiviimineRakvere Vallavalitsus
01/2023Põlva linna reoveepuhasti parendamistöödele EL piiriülesest programmist rahastustaotluse koostaminePõlva Vesi AS
01/2023Võru linnas Pika tänava kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimisele EL piiriülesest programmist rahastustaotluse koostamineVõru Vesi AS
01/2023EL piiriülesest programmist veemajandusprojekti taotluse koostamineVõru Vesi AS
01/2023Maardu linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2020-2033 kaasajastamineMaardu Linnavalitsus

2022 projektid

KuupäevKirjeldusKlient
12/2022Roiu külakeskuse soojuspuuraukude rajamise projekti koostamineProjektibüroo OÜ
12/2022Võõpsu asula vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rajamise KIK-i keskkonnaprogrammi rahastustaotluse koostamineEmajõe Veevärk OÜ
12/2022Viru-Jaagupi asula vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rajamise KIK-i keskkonnaprogrammi rahastustaotluse koostamineEmajõe Veevärk OÜ
12/2022Tartu linnas Annemõisa tänaval soojuspuuraukude rajamise projekti koostamineRibbon Consult OÜ
11/2022Võru valla veemajandusprojektidele KIK-i keskkonnaprogrammi rahastustaotluste koostamineVõru Vallavalitsus
11/2022Maardus Tallinki logistikakeskuse soojuspuuraukude rajamise projekti koostamineEesti Puurkaev OÜ
11/2022Raugu küla detailplaneeringu hüdrogeoloogilise ekspertiisi koostamineAgorene OÜ
11/2022Tallinna lauluväljakule soojuspuuraukude rajamise projekti koostamineArtepolitan OÜ
11/2022Hiiumaal Emmaste ja Kõrgessaare reoveepuhastite tehnoloogiliste projektide koostamineKärdla Veevärk
11/2022AS Keila Vesi keskkonnaloa taotluse koostamine ja menetlusKeila Vesi AS
11/2022Võru linnas Roopa tänaval soojuspuuraukude rajamise projekti koostamineEraisik
10/2022Veriora aleviku veemajandusprojektile projektijuhtimisteenuse osutamine Põlva Vesi AS
10/2022Leevi küla veemajandusprojektile projektijuhtimisteenuse osutamine Põlva Vesi AS
10/2022Eesti Vee-ettevõtete Liidu tellitud riigihangete koolituse läbiviimineEVEL
10/2022Lelle aleviku ühisveevärgi- ja -kanalisatsioonitaristu projekteerimistöödele projektijuhtimisteenuse osutamineKehtna Vesi OÜ
10/2022Keila reoveepuhasti rekonstrueerimiseks NEFCO projekti ettevalmistavate tegevuste elluviimisel projektijuhtimisteenuse osutamine Keila Vesi AS
10/2022Haapsalus Lahe tänaval soojuspuuraukude rajamise projekti koostamineEraisik
10/2022Tallinnas Harku tänaval soojuspuuraukude rajamise projekti koostamineEraisik
10/2022Vääna-Jõesuus Piibelehe tänaval soojuspuuraukude rajamise projekti koostamineEraisik
09/2022Tallinnas Valguse tänaval soojuspuuraukude rajamise projekti koostamineEraisik
09/2022Maardu järve idakalda arenduspiirkondade vee- ja kanalisatsiooni liitumislahenduste väljatöötamineJärvevaade OÜ
09/2022Tallinnas Piibelehe tänaval soojuspuuraukude rajamise projekti koostamineEraisik
09/2022Tallinnas Aarde tänaval soojuspuuraukude rajamise projekti koostamineEraisik
09/2022Tallinnas Selja tänaval soojuspuuraukude rajamise projekti koostamineEraisik
09/2022Ahja aleviku veemajandustaristu rekonstrueerimise ja laiendamise ehitusprojektile projektijuhtimise teenuse osutamine Põlva Vesi AS
08/2022Tartu linnas Pääsusilma tänaval soojuspuuraukude rajamise projekti koostamineBalti Puurkaev OÜ
08/2022Kuimetsa külas puurkaevu rajamise projekti koostamineEnergiaporaus OÜ
08/2022Jüri alevikus Salu tänaval soojuspuuraukude rajamise projekti koostamineEraisik
08/2022Mooste aleviku veemajandustaristu rekonstrueerimise ja laiendamise ehitusprojektile projektijuhtimise teenuse osutamine Põlva Vesi AS
07/2022Laagri Kooli Möldre maja soojuspuuraukude rajamise projekti koostamineProjektibüroo OÜ
07/2022Rakvere vallas Vaeküla ühisveevärgi- ja -kanalisatsioonirajatiste rekonstrueerimise projektijuhtimisteenuse hankedokumentide koostamine ja hankemenetluse läbiviimineRakvere Vesi AS
07/2022Narva-Jõesuu linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2023-2035 koostamineNarva-Jõesuu LV
07/2022Lelle aleviku ühisveevärgi- ja -kanalisatsioonitaristu projekteerimise hankedokumentide koostamine ja hankemenetluse läbiviimineKehtna Vesi OÜ
07/2022Tallinnas Voo tänaval soojuspuuraukude rajamise projekti koostamineEraisik
07/2022Soinaste külas soojuspuuraukude rajamise projekti koostamineBalti Puurkaev OÜ
06/2022Saku alevikus kaugküttetrassi rajamise projekteerimise hankedokumentide koostamine ja hankemenetluse läbiviimineSaku Maja AS
06/2022Saku vallas Tänassilma tööstuspiirkonna ühisveevärgi- ja -kanalisatsioonitaristu laienemise alternatiivide analüüsi koostamineSaku Maja AS
06/2022Lelle aleviku ühisveevärgi- ja -kanalisatsioonitaristu investeeringute analüüsKehtna Vesi OÜ
05/2022Tallinnas Veerme tänaval puurkaevu likvideerimise projekti koostamineBalti Puurkaev OÜ
05/2022Metoodika koostamine ebaseaduslikult kasutatud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenuse mahu ja maksumuse arvestamiseksKeskkonnaministeerium
05/2022Pakri saarel vee- ja kanalisatsiooni lahenduse eelprojekti ja puurkaevu ehitusprojekti koostamineEraisik
05/2022Tallinnas Nurme tänaval soojuspuuraukude rajamise projekti koostamineBalti Puurkaev OÜ
04/2022Tallinnas Nõmme teel soojuspuuraukude rajamise projekti koostamineSamtec OÜ
04/2022Adila külas puurkaevu rajamise projekti koostamineEnergiaporaus OÜ
04/2022Tallinnas Kase tänaval soojuspuuraukude rajamise projekti koostamineSamtec OÜ
03/2022Kohila valla sademevee arengukava koostamineKohila Maja OÜ
03/2022Eesti Vee-ettevõtete Liidu liikmete kütuse ühishanke läbiviimineEVEL
02/2022Põlva vallas Ahja, Mooste ja Vastse-Kuuste aleviku veemajandustaristu laiendamise KIK-i keskkonnaprogrammi taotluse koostaminePõlva Vesi AS
02/2022Maardus Kallavere piirkonna VK projekti hankedokumentide ettevalmistamine ja hankemenetluse läbiviimineTriniti AB
02/2022Kaiu alevikus Kasvandu tänaval soojuspuuraukude rajamise projekti koostamineEnergiaporaus OÜ
01/2022Kroodi Vesi OÜ tegevuspiirkonna laiendamise nõustamineTriniti AB
01/2022Antsla vallas Kuldre küla veetöötlusjaama ja reoveepuhasti rekonstrueerimise, Võru vallas Väimela alevikus Pargi tn ja Lapi tee vee- ja kanalisatsioonitorustiku rajamise ja Kanepi vallas Erastvere küla reoveepumpla, survekanalisatsiooni ja reoveepuhasti rekonstrueerimise KIK-i keskkonnaprogrammi taotluste koostamineVõru Vesi AS

2021 projektid

KuupäevKirjeldusKlient
12/2021Projekti „Maidla külas veemõõdu- ja jaotuskaevu ning selleks vajaliku torustiku ehitustööd“ projektijuhtimise teenuse osutamineSaku Maja AS
11/2021Rakvere linnas Piiri tn 8e kinnistul oleva puurkaevu likvideerimise projekti koostamineRakvere Linnavalitsus
10/2021Rapla vallas Lipa külas soojuspuuraukude rajamise projekti koostamineEraisik
10/2021Viimsi vallas Tagakülas Naissaarel puurkaevu projekti koostamineEraisik
10/2021Rapla linnas Viljandi mnt-l soojuspuuraukude rajamise projekti koostamineEraisik
09/2021Kukulinna küla ja Äksi aleviku ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni laiendamise KIK-i keskkonnaprogrammi taotluse koostamineEmajõe Veevärk AS
09/2021Haaslava külas puurkaevu ja veetorustiku rajamise KIK-i keskkonnaprogrammi taotluse koostamineEmajõe Veevärk AS
09/2021Rakvere reoveepuhasti alajaama rekonstrueerimise ehitustööde ja omanikujärelevalve teenuse hankedokumentide koostamine ja menetluse läbiviimineRakvere Vesi AS
09/2021Anija Vallas Kuusemäe külas puurkaevu projekti koostamine puurkaevu seadustamiseksEraisik
09/2021Ettevõttele AS Põlva Vesi kriisiplaani koostaminePõlva Vesi AS
08/2021Kohala küla keskkonnaloa koostamine KOTKAS keskkonnasRakvere Vesi AS
08/2021Kroodi veemajandusprojekti raames rajatud varade jaotamine tänavate ja objektide lõikes Kroodi Vesi OÜ
08/2021Märjamaa vallas Vaimõisa külas puurkaevu projekti koostamineEnergiaporaus OÜ
08/2021Omanikujärelevalve raamlepingu hanke alusdokumentide (sh tehniliste tingimuste) koostamineTallinna Vesi AS
07/2021Põltsamaa reoveepuhasti rekonstrueerimise ehitustööde hankedokumentide koostamine ja menetluse läbiviiminePõltsamaa Vesi OÜ
07/2021Rakvere linnas jäätmeveoks hankedokumentide koostamine ja menetluse läbiviimineRakvere Linnavalitsus
06/2021Raplamaal Raka külas soojuspuuraukude ja puurkaevu rajamise projekti koostamineEraisik
06/2021Hüdrogeoloogilise ekspertiisi koostamine Saaremaa vallas Lahe külas Pireti maaüksuseleEraisik
06/2021Valga valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2022 – 2035 koostamineValga Vesi AS
06/2021Rakvere linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2022 – 2034 koostamineRakvere Linnavalitsus
05/2021Põhjaveevaru hindamise ja toiteala määramise lähteülesande koostamine ja hankemenetluse läbiviimineKuressaare Veevärk AS
05/2021Rapla valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2022 – 2034 koostamineRapla Vallavalitsus
04/2021Saue vallas Kibuna külas Lootuse küla kinnistule bioloogilise reoveepuhasti paigaldamise eksperthinnangu koostamineStudio4
04/2021Kangru alevikus Kasteheina tänaval soojuspuuraukude ehitusprojekti koostamineBalti puurkaev OÜ
04/2021Prangli saarel Luigi kinnistule reoveepuhasti paigaldamiseekperthinnangu koostamineEraisik
04/2021Joogivee kontrollkavade koostamineRakvere Vesi AS
04/2021Aktsiakapitali mitterahalise sissemaksega suurendamise protsessi läbiviimine AS Rapla Vesi
03/2021Valga maakonna kolme vee-ettevõtte liitmiseks tasuvusanalüüsi koostamineValga Vesi AS
02/2021Projekti „Lokuti reoveepuhasti rajamine ja ühiskanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimine“ projektijuhtimise teenuse osutamineSaku Maja AS
02/2021Prangli saarel Luigi kinnistule reoveepuhasti paigaldamise mõju hinnangu koostamine põhjaveeleEraisik
02/2021Kehtna vallas Lelle ja Keava alevikus veemajandustaristu rekonstrueerimise KIK-i keskkonnaprogrammi taotluse koostamineKehtna Vallavalitsus
02/2021Rakvere linnas veetöötlusjaama automaatikapaigaldise ehitustööde ja omanikujärelevalve teenuse hangete alusdokumentide koostamine ja hankemenetluse läbiviimineRakvere Vesi AS
01/2021Vastse-Kuuste alevikus puurkaevu sanitaarkaitseala vähendamise taotluse koostaminePõlva Vesi AS
01/2021Rail Baltic projekti raames hüdrogeoloogilise ekspertiisi koostamineELLE OÜ
01/2021Tiskre külas Juure teel soojuspuuraukude ehitusprojekti koostamineSamtec OÜ
01/2021Räpina vallas Ristipalo külas ja Räpina linnas puurkaevude lammutamise projekti koostaminePõlva Vesi AS

2020 projektid

KuupäevKirjeldusKlient
12/2020Hankedokumentide koostamine Projektijuhi teenuse osutamiseksRakvere Linnavalitsus
12/2020
Põlva vallas Mammaste külas Hatiku piirkonnas veemajandustaristu rajamise KIK-i keskkonnaprogrammi taotluse koostamine
Põlva Vesi AS
12/2020
Põlva vallas Ahja ja Mooste aleviku veemajandustaristu laiendamise KIK-i keskkonnaprogrammi taotluse koostamine
Põlva Vesi AS
12/2020
Kuusalu vallas Leesi küla veemajandustaristu rekonstrueerimise KIK-i keskkonnaprogrammi taotluse koostamine
Kuusalu Soojus OÜ
11/2020
Muhu vallas Liiva küla reoveepuhasti rekonstrueerimise projektijuhtimise teenuse osutamine
Kuressaare Veevärk AS
11/2020
Prangli saare ühisveevärgi alternatiivide analüüsi koostamine
Viimsi Vesi AS
11/2020
Keskkonnalubade pikendamise taotluste koostamine KOTKAS keskkonnas
Rakvere Vesi AS
11/2020
Biotiigi väljavoolule proovivõtukaevu rajamiseks eskiisi koostamine
Lõuna-Eesti Haiglad AS
11/2020
Võrumaal Haanja küla, Kääpa küla ja Järvere hooldekodu veemajandustaristu rekonstrueerimise KIK-i keskkonnaprogrammi taotluste koostamine
Võru Vesi AS
10/2020
Innovation Fund taotluse projekti elluviimise kava koostamine lähtuvalt programmi tehnilisest juhendist
Carbonest OÜ
09/2020
Muhu vallas Liiva küla reoveepuhasti reokonstrueerimise projekteerimis-ehitustööde ning omanikujärelevalve teenuse hankedokumentide koostamine ja hankemenetluse läbiviimine.
Kuressaare Veevärk AS
09/2020
Põlva vallas Mammaste küla Hatiku piirkonda puurkaev-pumpla ja ühisveevärgitorustike projekteerimistööde teenuse osutamiseks hankedokumentide koostamine
Põlva Vesi AS
08/2020Rakvere reoveepuhasti alajaama rekonstrueerimise projekteerimistööde hanke alusdokumentide koostamine ja hankemenetluse läbiviimineRakvere Vesi AS
08/2020SA KIK Keskkonnaprogrammi projekti "Põlva valla Himma-Vardja piirkonna ühisveevärgitaristu rekonstrueerimine" projektijuhtimise teenuse osutaminePõlva Vesi AS
08/2020SA KIK Keskkonnaprogrammi projekti "Põlva valla Aarna küla ühisveevärgi ja -kanalisatsioonitaristu rekonstrueerimine" projektijuhtimise teenuse osutaminePõlva Vesi AS
07/2020Raplamaal Kaiu alevikus soojuspuuraukude projekti koostamineEnergiaporaus OÜ
07/2020Märjamaal Pajaka külas soojuspuuraukude ja puurkaevu projektide koostamineEnergiaporaus OÜ
07/2020Kohila valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2021 – 2032 koostamineKohila Maja OÜ
07/2020Lasila, Levala ja Karitsa asulate vee-erikasutuseks keskkonnaloa taotluse koostamineRakvere Vesi AS
07/2020Rakveres vallas Kohala külas vee- ja kanalisatsioonirajatiste ehitustööde projektijuhtimise teenuse hanke alusdokumentide koostamine ja hankemenetluse läbiviimine Rakvere Vesi AS
06/2020ERF poolt toetatud Kiviõli Keemiatööstuse ehitushanke nõustamine Procurement Experts OÜ
06/2020Jätkusuutliku vee-ettevõtluse strateegia põhimõtete tutvustamineValga Vesi AS
06/2020Põlva linnas Piiri tn taristu projekteerimis-ehitustööde ja omanikujärelevalve teenuse hangete alusdokumentide koostamine ja hankemenetluse läbiviiminePõlva Vesi AS
06/2020Tartu linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava põhjavee ja veetöötlusjaamade osa koostamineInfragate Eesti AS
05/2020Maardu linnas Vana-Narva mnt ja Kallavere piirkonnas ülevaate koostamine sadevee ärajuhtimise ja puhastamise süsteemi puudusest ja analüüsi võimalikest lahendusest olukorra parandamiseksTriniti AB OÜ
05/2020Eidapere ja Keava reoveekogumisalade muutmise/moodustamise taotluste koostamine ja menetlemineKehtna Vallavalitsus
05/2020Tudulinna asulas veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimise ehitustööde ning omanikujärelevalve teenuse hangete alusdokumentide koostamine ja hankemenetluse läbiviimineAlutaguse Haldus OÜ
05/2020Võru linnas Vilja ja Tartu tn tänavaala rekonstrueerimise ja sademeveesüsteemi rajamise ehitustööde ning Inseneri ja omanikujärelevalve teenuse hangete alusdokumentide koostamine ja hankemenetluse läbiviimineVõru Vesi AS
03/2020Hiiumaal Orjaku külas soojuspuuraukude projekti koostamineAS Ecomont
03/2020Levala ja Karista puurkaev-pumplate omanikujärelevalve teenuse hankedokumentide koostamine ja hankementluse läbiviimineRakvere Vesi AS
03/2020Alutaguse vallas Pagari ja Kuremäe asula veeinfrastruktuuri rajamiseks KIK-i keskkonnaprogrammi taotluse koostamineAlutaguse Haldus OÜ
03/2020Põltsamaa reoveekogumisala projekteerimis-ehitustööde hanke alusdokumentide koostamine ja hankemenetluse läbiviiminePõltsamaa Varahalduse OÜ
03/2020Muhu vallas Liiva küla reoveepuhasti rekonstrueerimise KIK-i keskkonnaprogrammi taotluse koostamineKuressaare Veevärk AS
02/2020Kuusalu vallas Leesi küla veemajandustaristu rekonstrueerimise KIK-i keskkonnaprogrammi taotluse koostamineKuusalu Soojus OÜ
01/2020Põlva valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2019-2030 muutminePõlva Vesi AS
01/2020Rakvere valas Levala ja Karistta puurkaev-pumplate rajamise hanke alusdokumentide koostamineRakvere Vesi AS

2019 projektid

KuupäevKirjeldusKlient
12/2019Keskkonnaloa taotluse koostamine Rakvere Vesi AS
12/2019Magari külas puurkaevu sanitaarkaitseala hooldusalaks muutmise eksperthinnangu koostamineVõru Vesi AS
12/2019Laki 3c kinnistu jääkreostuskolde ekspertarvamuse koostaminePuumarket AS
12/2019Mooste, Ahja, Aarna ja Himma-Vardja piirkonnas vee- ja kanalisatsioonirajatiste rekonstrueerimiseks SA KIK keskkonnaprogrammi taotluste koostaminePõlva Vesi AS
11/2019Põlva reoveekogumisala Ühtekuuluvusfondi projektijuhtimise teenuse osutaminePõlva Vesi AS
11/2019Raka külas soojuspuuraukude ehitusprojekti koostamineEnergia Puurkaev OÜ
10/2019Vee-ettevõtete ressursitõhususe uuringKeskkonnaministeerium
10/2019Rummu ühisveevärgi ja -kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimise KIK keskkonnaprogrammi taotluse koostamineLahevesi AS
10/2019Navi, Ruusmäe ja Valgjärve asulates KIK keskkonnaprogrammi taotluste koostamineVõru Vesi AS
10/2019Saku Gümnaasiumi koristusteenuse leidmiseks hankedokumentide koostamine ja hankemenetluse läbiviimineSaku Maja AS
09/2019Ilmandu külas Kadaka teel soojuspuuraukude ehitusprojekti koostamineEesti Puurkaev OÜ
09/2019Vee-ettevõtete ressursitõhususe auditi koostamineKeskkonnaministeerium
09/2019Türi linnas Lutsu tänaval soojuspuuraukude ehitusprojekti koostamineEesti Puurkaev OÜ
09/2019Veemajandustaristu investeeringute kava koostamineKeskkonnaministeerium
09/2019Väo karjääris olemasoleva puurkaevu rekonstrueeriminePTT Recycling OÜ
09/2019Rõuge-Matsi külas Audra puurkaevu ehitusprojekti koostamineEraisik
08/2019Lasila ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni projekti projektijuhtimise hankedokumentide koostamineRakvere Vesi AS
07/2019Saku valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava täiendamineSaku Maja AS
06/2019ÜF projektis "Võru reoveekogumisala veemajandusprojekt" projektijuhtimise teenuse osutamineVõru Vesi AS
06/2019AS Rakvere Vesi elutähtsa teenuse toimepidevuse riskianalüüsi koostamineRakvere Vesi AS
05/2019Rakvere linnas Piiri tn ja Uue tn ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni projekteerimis-ehitustööde hankedokumentide koostamineRakvere Vesi AS
05/2019Võru reoveekogumisala veemajandusprojekti taotluse muudatuste teostamine ja Võru linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava täiendamineVõru Vesi AS
05/2019Mikrotorustiku müümiseks dokumentide ette valmistamineKärdla Veevärk AS
05/2019Kuressaare linnas Raudtee tänaval soojuspuuraukude ehitusprojekti koostamineEraisik
04/2019EVEL liikmete kütuse ühishanke läbiviimineEVEL
04/2019Rõuge vallas Rõuge alevikus, Viitina külas ja Nursi külas puurkaevude sanitaarkaitseala vähendamineRõuge Kommunaal OÜ
04/2019Põlva vallasiseses linnas Aasa tänava ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ning kõnniteede rajamise hankedokumentide koostaminePõlva Vesi AS
04/2019Põlva reoveepuhasti eelpuhasti hankedokumentide koostaminePõlva Vesi AS
04/2019Põlva reoveekogumisala Ühtekuuluvusfondi taotluse koostaminePõlva Vesi AS
03/2019Kroodi Vesi OÜ edasise majandamise alternatiivide analüüsi koostamineTriniti AB OÜ
03/2019Rapla vallas Raka külas soojuspuuraukude ja puurkaevu ehitusprojekti koostamineEraisik
03/2019Projekti "Ground Echo" eksperthinnangu koostamineKeskkonnaministeerium
03/2019Haapsalu linnas Promenaadi tänaval soojuspuuraukude ehitusprojekti koostamineBi Inseneribüroo OÜ
02/2019Raplamaa vee-ettevõtete jätkusuutlikkuse analüüsi koostamineKehtna ja Kohila Vallavalitsus
02/2019Võru vallas Järvere külas puurkaevu sanitaarkaitseala vähendamineAS Võru Vesi
02/2019Võru linnas üleujutusriskide maandamiseks KIK-i taotluse koostamineVõru Linnavalitsus
01/2019Põlva vallas Ahja ja Mooste aleviku veemajandustaristu laiendamise KIK-i keskkonnaprogrammi taotluse koostaminePõlva Vesi AS
01/2019Kuusalu vallas Leesi ja Valkla küla veemajandustaristu rekonstrueerimise KIK-i keskkonnaprogrammi taotluse koostamineKuusalu Soojus OÜ
01/2019Veltsi küla vee erikasutusloa taotluse koostamineRakvere Vesi AS

2018 projektid

KuupäevKirjeldusKlient
12/2018Rae vallas Vaida alevikus soojuspuuraukude ehitusprojekti koostamineEraisik
11/2018Jõelähtme vallas Koogi külas kanalisatsioonilahenduste eksperthinnangu koostamineEraisik
10/2018Saaremaal Praakli külas soojuspuuraukude ehitusprojekti koostamineEVM Teenused OÜ
09/2018Kroodi tööstuspiirkonna ettevõtete analüüsKroodi Vesi OÜ
09/2018Pärnus Madara tn soojuspuuraukude ehitusprojekti koostamineEesti Puurkaev OÜ
09/2018Juuru alevikus Tallinna mnt puurkaevu ehitusprojekti koostamineEnergiaporaus OÜ
09/2018Põlva Vesi AS jätkusuutlikkuse uuringPõlva Vesi AS
08/2018Rapla vallas Sikeldi külas soojuspuuraukude ehitusprojekti koostamineEnergiaporaus OÜ
08/2018Kuusalu vallas Vihasoo ja Uuri küla KIK-i keskkonnaprogrammi taotluste koostamineKuusalu Soojus OÜ
07/2018Hankedokumentide koostamine ja hankemenetluse läbiviimine sademeveetorustiku rajamiseksRakvere Vesi AS
07/2018Hankedokumentide koostamine Maardu järve uuringuksMaardu Linnavalitsus
07/2018Alu alevikus Pargi tänaval soojuspuuraugu ehitusprojekti koostamineEraisik
06/2018Lepna aleviku vee erikasutusloa taotluse koostamineRakvere Vesi AS
06/2018Võru valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava koostamineVõru Vesi AS
06/2018Jõgeva Veevärk OÜ jätkusuutlikkuse uuringJõgeva Veevärk OÜ
06/2018Tartu valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava koostamineTartu Vallavalitsus
06/2018Võru valla ja linna Ühtekuuluvusfondi taotluse koostamineVõru Valla Veevärk OÜ ja AS Võru Vesi
06/2018Põlva valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava koostaminePõlva Vallavalitsus
06/2018Maardu Kroodi majanduspiirkonnas sademeveekanalisatsiooni juhitava sademe- ja pinnasevee tasustamise metoodika koostamineAdvokaadibüroo Triniti OÜ
04/2018Haapsalu linnas Tanska külas puurkaevu ja soojuspuuraukude ehitusprojekti koostamineEesti Puurkaev OÜ
04/2018Pärnu linnas Õie tänaval soojuspuuraukude ehitusprojekti koostamineEesti Puurkaev OÜ
04/2018Pärnumaal jäätmete korduvkasutuseks ettevalmistamise KIK-i taotluse koostaminePaikre OÜ
04/2018Anija vallas Kuusemäe külas puurkaevu ehitusprojekti koostamineEraisik
04/2018Järva vallas Imaveres puurkaevu ehitusprojekti koostamineArhitektuuribüroo Luhse & Tuhal OÜ
04/2018Projekti "Keila jõe reoveekogumisala veemajandusinfrastruktuuri arendamine Saku
vallas" projektijuhtimine
Saku Maja AS
04/2018Rakvere linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava koostamine aastateks 2018-2030Rakvere Linnavalitsus
03/2018Kuressaares Valguse tänaval soojuspuuraukude ehitusprojekti koostamineEraisik
03/2018Läänemaal Rohukülas puurkaevu ehitusprojekti koostamineEraisik
02/2018SA KIK-i poolt rahastavate toetusmeetmete analüüs teiste rahastajate toetusmeetmetegaSA Keskkonnainvesteeringute Keskus
02/2018Kuusalu vallas Suurpea küla reoveepuhasti ja kanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimise KIK-i keskkonnaprogrammi taotluse koostamineKuusalu Soojus OÜ
02/2018Uhtna aleviku vee erikasutusloa taotluse koostamine Rakvere Vesi AS
01/2018Maardu linna sademevee KIK-i taotluse koostamineMaardu Linnavalitsus
01/2018Eksperthinnang - Ülemiste järve sanitaarkaitseala vähendamisest tulenev mõju veekvaliteedi seisundileEraisik
01/2018Pärnu linnas Karusselli tänaval soojuspuuraukude ehitusprojekti koostamineEesti Puurkaev OÜ

2017 projektid

KuupäevKirjeldusKlient
11/2017Kuusalu vallas Kuusalu regionaalse reoveepuhasti rekonstrueerimise KIK-i keskkonnaprogrammi taotluse koostamineKuusalu Soojus OÜ
11/2017Kuressaare linnas Laugu tänaval soojuspuuraugu ehitusprojekti koostamineEnergiaporaus OÜ
11/2017Rapla vallas Rapla linnas puurkaevu ehitusprojekti koostamineEnergiaporaus OÜ
11/2017NEFCO rahastatud projekti „Eesti reoveesette ja biojäätmete jätkusuutliku töötlemise ja taaskasutuse strateegia loomiseks ja pilootprojekti teostamiseks vajalike ettevalmistavate tegevuste läbiviimine“ projektijuhi teenuse osutaminePaikre OÜ
11/2017Maardu Ühtekuuluvusprogrammi Kroodi tööstus- ja Maardu järveäärse
piirkonna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni, sademeveesüsteemi rekonstrueerimise ning rajamise projektijuhi teenuse osutamine
Kroodi Vesi OÜ
11/2017Rae vallas Peetri alevikus Aasa tänaval soojuspuuraukude ehitusprojekti koostamineEnergiaporaus OÜ
10/2017Saaremaal Upa külas puurkaevu ehitusprojekti koostamineEnergiaporaus OÜ
10/2017Maardu järve tervendamiseks KIK-i taotluse ja uuringu lähteülesande koostamineMaardu Linnavalitsus
10/2017Ridala vallas Uuemõisa alevikus Aiandi tänava soojuspuuraukude ehitusprojekti koostamineEesti Puurkaev OÜ
09/2017Kuressaare linnas Koidu tänaval soojuspuuraukude ehitusprojekti koostamineEnergiaporaus OÜ
09/20017Jüri katlamaja projektijuhtimine (Ühtekuuluvusfond) ja Omanikujärelevalve teenuse osutamineElveso AS
09/2017Kabli küla reoveepuhasti alternatiivide analüüsi koostamineHäädemeeste Vallavalitsus
09/2017Kelvingi küla puurkaevude sanitaarkaitsetsooni vähendamineKuusalu Soojus OÜ
09/2017Torma vald, Kantküla soojuspuuraukude ehitusprojekti koostamineEesti Puurkaev OÜ
09/2017Tabasalus Lehe tee soojuspuuraukude ehitusprojekti koostamineEesti Puurkaev OÜ
09/2017NEFCO rahastatud projekti "Aespa ja Vilivere külade ÜVK rajamine" ettevalmistamise projektijuhtimine Kohila Maja OÜ
09/2017Sihtfinantseeringuna saadud varade ümberpööramine osakapitaliksPõltsamaa Vallavara OÜ
09/2017Kuressaare linnas Merikotka tänava soojuspuuraukude ehitusprojekti koostamineEnergiaporaus OÜ
08/2017Pagulaskeskuse VK torustiku eelprojekti koostamineKarja Pagulaskeskus OÜ
08/2017Ambla alevikus Kuru tee soojuspuuraukude ehitusprojekti koostamineEesti Puurkaev OÜ
08/2017Sakus Vindi tee soojuspuuraukude ehitusprojekti koostamineEesti Puurkaev OÜ
08/2017Tartu linnas Sepakuru tänava soojuspuuraugu ehitusprojekti koostamineEesti Puurkaev OÜ
08/2017Tartu linnas Puhkekodu tänava soojuspuuraugu ehitusprojekti koostamineEesti Puurkaev OÜ
08/2017Tilsi küla veemajandustaristu rekonstrueerimise ja rajamise projektijuhtiminePõlva Vesi AS
07/2017Kääpa küla puurkaevu sanitaakaitseala vähendamineVõru Vesi AS
07/2017Loodava Valga valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava koostamineValga Vesi AS
06/2017Pirnipuu puiestee vee- ja kanalisatsioonirajatiste ekspertiisMaardu Linnavalitsus
06/2017Põlva reoveepuhasti Ühtekuuluvusfondi taotluse täiendamine uue projektipiirkonna lisamisegaPõlva Vesi AS
06/2017Põlva reoveepuhasti rekonstrueerimise projektijuhtiminePõlva Vesi AS
05/2017Rakvere linnas vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rajamise projektijuhtimineRakvere Vesi AS
05/2017Paide linnas, Uuel tänaval soojuspuuraukude ehitusprojektide koostamineEnergiaporaus OÜ
05/2017Saha külas puurkaevu seadustamine ja biopuhasti paigaldamise eskperthinnangu koostamineEraisik
05/2017Ühtekuuluvusfondi taotluse koostamine Põlva linnasPõlva Vesi AS
04/2017Konsultatsioon ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni varade üleandmiseks AS-le Võru VesiKanepi Vallavalitsus
03/2017Kuressaare linnas Eha tänava soojuspuuraugu ehitusprojekti koostamineEnergiaporaus OÜ
02/2017AS-le Matsalu Veevärk arengustrateegia koostamineMatsalu Veevärk AS
02/2017Põlva reoveepuhasti rekonstrueerimise omanikujärelevalve hankedokumentide koostaminePõlva Vesi AS
01/2017Tallinna veepuhastusjaama alternatiivse toitetorustiku variantide keskkonnamõjude hindamise koostamineTallinna Vesi AS
01/2017Kuressaare linnas Lootsi tänava soojuspuuraukude ehitusprojektide koostamineEnergiaporaus OÜ
01/2017Kuusalu vallas Kiiu aleviku joogiveetorustiku rekonstrueerimise KIK-i keskkonnaprogrammi taotluse koostamineKuusalu Soojus OÜ

2016 projektid

KuupäevKirjeldusKlient
12/2016Põlgaste reoveepuhasti ümberehitamise projektijuhtimineKanepi Vallavalitsus
12/2016Võru linnas Kuperjanovi pataljoni ning Laane võrgupiirkonna ühendamise Võru kesklinna kaugkütte võrguga projektijuhtimineDanpower Eesti AS
11/2016Saku Tehnika katlamaja hakkepuidule üleviimise projektijuhtimineSaku Maja AS
11/2016NEFCO projekti kaasfinantseerimiseks KIK-i kiireloomulise taotluse koostaminePaikre OÜ
11/2016Kuusalu valla külades veepuhastustehnoloogiate täiustamise projektijuhtimise teenuse osutamineKuusalu Soojus OÜ
11/2016Põlva reoveepuhasti rekonstrueerimise projekteerimise hankedokumentide koostamineAS Põlva Vesi
10/2016Kuressaare linna Vete tänava soojuspuuraugu ehitusprojekti koostamineEnergiaporaus OÜ
10/2016Ratla külas soojuspuuraukude ehitusprojekti koostamineEnergiaporaus OÜ
10/2016Juuru alevikus soojuspuuraukude ehitusprojekti koostamineEnergiaporaus OÜ
10/2016Maardu ÜVK arendamise kava täpsustamineMaardu Linnavalitsus
10/2016Maardu Kroodi tööstuspiirkonna ja Maardu järveäärse piirkonna veemajandusprojekti hinnataotluse ja rahastamisetaotluse projektijuhtimineInfragate Eesti AS
10/2016Maardu linnas puurkaevude veekvaliteedi muutuste hinnangMaardu Linnavalitsus
09/2016Laheda vallas Tilsi küla veemajandustaristu rekonstrueerimise KIK-i keskkonnaprogrammi taotluse koostaminePõlva Vesi AS
09/2016Kuressaare linna Luige tänava soojuspuuraugu ehitusprojekti koostamineEnergiaporaus OÜ
09/2016Aespa aleviku Aedmaasika tänava puurkaevu rekonstrueerimise (seadustamise) ehitusprojekti koostamineEraisik
09/2016Pajumaa küla, Tooma-Jaani maaüksuse puurkaevu ehitusprojekti koostamineEnergiaporaus OÜ
08/2016Sindi linna Metsa tänava soojuspuuraugu ehitusprojekti koostamineEnergiaporaus OÜ
08/2016Vee-ettevõtetele ühtse GIS süsteemi loomiseks projektijuhtimise teenusAS Rakvere Vesi
08/2016Rohukülas soojuspuuraukude ehitusprojekti koostamineEraklient
08/2016Põlvas Ähnioru veehaarde põhjaveevarude ümberhindamineTere AS
08/2016Laitse küla, Soo Aiandusühistu puurkaevu ja soojuspuuraukude ehitusprojektide koostamineEnergiaporaus OÜ
08/2016Täiendatud NEFCO taotluse koostamine Kohila valla, Aespa ja Vilivere veemajandusprojekti elluviimiseksKohila Maja
08/2016Upa küla, Kaarli tee soojuspuuarukude ehitusprojekti koostamineEnergiaporaus OÜ
08/2016Koostootmisjaama ehitustööde lähteülesande ja hankedokumentide koostamine ning hankemenetluse läbiviimineGreen Fuel Energy OÜ
07/2016Kalevi küla soojuspuuraukude ehitusprojekti koostamineEnergiaporaus OÜ
07/2016Kiia küla, Kiia tee soojuspuuraukude ehitusprojekti koostamineEnergiaporaus OÜ
07/2016Mäepea küla, Kuusiku VII detailplaneeringu ala veetaristu auditEraisik
06/2016Biojäätmete käitluskeskuse kontseptsiooni väljatöötamiseks NEFCO taotluse koostaminePaikre OÜ
06/2016Laheda valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2016-2027Laheda Vallavalitus
06/2016Kiili alevi Metsa tänava soojuspuuraukude ehitusprojekti koostamineEnergiaporaus OÜ
05/2016Keila linna Tuula tee soojuspuuraukude ehitusprojekti koostamineEnergiaporaus OÜ
05/2016Saku vallas Keila jõe reoveekogumisala ÜVK projekti ettevalmistamise projektijuhtimineSaku Maja AS
04/2016Leader´i taotluse koostamine koostootmisjaama rajamiseksOÜ VTM Pluss
04/2016Ühtekuuluvusfondi taotluse koostamine (teostamisel)AS Danpower Eesti
04/2016Laulasmaa Männioru tee puurkaevu ehitusprojekti koostamineOÜ Energiaporaus
04/2016Tallinna Viimsi tee soojuspuuraukude ehitusprojekti koostamineEraisik
04/2016Uuringu teostamine jätkusuutliku vee-ettevõtluse strateegiliseks korraldamiseks Eestis (teostamisel)Eesti Vee-ettevõtete Liit
03/2016Maardu linnas formeeruva reovee ärajuhtimise alternatiivide hindamineMaardu Linnavalitsus
03/2016Hankedokumentide koostamine vee-ettevõtetele ühtse GIS süsteemi looja leidmiseksEesti Vee-ettevõtete Liit
03/2016Rapla linna Palli tänava soojuspuuraukude ehitusprojekti koostamineOÜ Energiaporaus
03/2016Kroodi tööstuspiirkonna vee- ja kanalisatsioonisüsteemide väärtuse hindamineAS Maardu Vesi
03/2016Tallinna Metalli tänava hoone kütte-, jahutuse- ja ventilatsiooniprojekti ekspertiis ja projekti ehitusloa taotluse menetluse läbiviimineOÜ Al Mare Estate
02/2016NEFCO rahastamistaotluse koostamine Põltsamaa linna reoveepuhasti ning vee- ja kanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimistööde ettevalmistusprotsessiksOÜ Põltsamaa Varahalduse
02/2016Rahastamistaotluse koostamine SA Keskkonnainvesteeringute Keskusele Põlva linna Võru tn piirkonda sademeveetorustiku rajamiseksAS Põlva Vesi
02/2016Rahastamistaotluse koostamine SA Keskkonnainvesteeringute Keskusele Võrusoo Katlamaja suitsugaaside kondensaatori paigaldamiseksAS Danpower Eesti
02/2016NEFCO rahastamistaotluse koostamine Kärdla linna vee- ja reoveekanalisatsiooni torustiku rajamise ettevalmistusprotsessiksAS Kärdla Veevärk
01/2016Juuru aleviku Taldemetsa kinnistu soojuspuuraugu ehitusprojekti koostamineOÜ Energiaporaus
01/2016Rahastamistaotluse ja tehnoloogilise projekti koostamine SA Keskkonnainvesteeringute Keskusele Kuusalu valla puurkaev-pumplate nõuetele vastavusse viimiseksOÜ Kuusalu Soojus
01/2016Rahastamistaotluse koostamine SA Keskkonnainvesteeringute Keskusele vee-ettevõtetele ühtse GIS süsteemi loomiseksEesti Vee-ettevõtete Liit
01/2016Rahastamistaotluse ja tehnoloogilise projekti koostamine SA Keskkonnainvesteeringute Keskusele Kuusalu valla Pudisoo küla veevarustussüsteemi ning sellega ühendatud torustike rekonstrueerimiseksKuusalu Vallavalitsus

2015 projektid

KuupäevKirjeldusKlient
12/2015Põlva linna põhjaveevarude ümberhindamineAS Põlva Vesi
12/2015AS Arke Lihatööstus veetöötlusjaama ja II astme pumpla põhiprojekti koostamineAS Arke Lihatööstus
12/2015Alu aleviku Kuuse 6 soojuspuuraukude ehitusprojekti koostamineOÜ Energiaporaus
12/2015Jääkreostuskolletele ( Kroodi oja, Maadevahe ABT, Priimetsa ABT, Purtse jõe jääkreostusobjekt, Raadi lennuväli ja raketibaas, Ämari lennuväli) riigihangete hankedokumentide koostamine Keskkonnauuringute Keskus
12/2015Hinnangu koostamine Leisi valla Pärsamaa kaugkütte võrgupiirkonna soojamajanduse arengukavaleOÜ Ruu Kivi
11/2015Kalkahju maardla mõjualas salvkaevude seire läbiviimine ja aruande koostamineOÜ Aigren
11/2015Kukruse A- kategooria jäätmehoidla seirekaevude ehitusprojekti koostamineAS Infragate Eesti
11/2015AS Arke Lihatööstus puurkaevu ehitusprojekti koostamineAS Arke Lihatööstus
11/2015AS Valga Vesi baasil regionaalse vee-ettevõtte moodustamise otstarbekuse hindamineAS Valga Vesi
11/2015Haljava küla Juustevaru maaüksuse puurkaevu ehitusprojekti koostamineOÜ Energiaporaus
10/2015Kitsi küla Kurvi maaüksuse soojuspuuraukude ehitusprojekti koostamineOÜ Energiaporaus
10/2015Upa küla Kellukese maaüksuse soojuspuuraukude ehitusprojekti koostamineOÜ Energiaporaus
09/2015NEFCO rahastamistaotluse koostamine AS Saku Maja suvilapiirkondade ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni väljaehitamise ettevalmistusprotsessiksAS Saku Maja
09/2015Rapla Palamulla küla Uue-Otsa maaüksuse soojuspuuraugu eelprojekti koostamineOÜ Energiaporaus
09/2015Rapla Jõe tn 21 soojuspuuraukude ehitusprojekti koostamineOÜ Energiaporaus
09/2015Virtsu reoveepuhasti rekonstrueerimistööde projektijuhtimineOÜ Vihmer
09/2015Maardu linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2016-2027 koostamineAS Infragate Eesti
08/2015Oru küla Männimäe VKT 9 soojuspuuraukude ehitusprojekti koostamineOÜ Energiaporaus
08/2015Tallinna Paldiski mnt 69A soojuspuuraukude (50 tk) ehitusprojekti koostamineOÜ Al Mare Estate
08/2015NEFCO rahastamistaotluse koostamine Maardu linna Kroodi majanduspiirkonna sademeveesüsteemide uuringute ja projekteerimise teostamiseksOÜ EL Konsult
08/2015Kuressaare Kohtu 16A soojuspuuraukude ehitusprojekti koostamineOÜ Energiaporaus
08/2015Kuressaare Tallinna 82 soojuspuuraukude ehitusprojekti koostamineOÜ Energiaporaus
07/2015EL Ühtekuuluvusfondi projekti "AS Matsalu Veevärk poolt opereeritava ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni süsteemi hooldustööde masinate soetamine" projektijuhtimineAS Matsalu Veevärk
07/2015
Rahastamistaotluse ja tehnoloogilise projekti koostamine SA Keskkonnainvesteeringute Keskusele Varbla küla reoveepuhasti reoveesette tahendamise rajatiste ja purgla ehitamiseksAS Matsalu Veevärk
07/2015Ohulepa küla Tõnu kinnistu soojuspuuraugu ehitusprojekti koostamineOÜ Energiaporaus
07/2015Arvo Pärdi keskuse soojuspuuraukude (28 tk) ja tarbeveepuurkaevu ehitusprojekti koostamineOÜ Arhitektuuribüroo Luhse & Tuhal
07/2015Kuressaare Loojangu 3 soojuspuuraugu ehitusprojekti koostamineOÜ Energiaporaus
07/2015Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni süsteemi hooldustööde masinate soetamiseks hankedokumentide koostamineAS Matsalu Veevärk
06/2015Maardu linna veemajandusprobleemide analüüsimine (sademevee probleemide hindamine, reovee ärajuhtimise alternatiivide hindamine)AS Infragate Eesti
06/2015Aespa ja Vilivere asumite veemajandusprojekti ettevalmistavatel tegevustel projektijuhtimineAS Infragate Eesti
06/2015Projekti "Kukruse A- kategooria jäätmehoidla ettevalmistava projekti" koostamisel projektijuhtimineAS Infragate Eesti
06/2015Tallinna Tehnikakõrgkooli projektide (BIM labori, raudteekoolituskeskuse ja tööstusautomaatika labori rajamine) projektijuhtimineAS Infragate Eesti
06/2015Meremäe valla veemajandusprojekti projektijuhtimineAS Infragate Eesti
06/2015Puurmani paisule kalapääsu rajamistööde projektijuhtimineAS Infragate Eesti

Comments are closed.