ETTEVÕTTEST

ETTEVÕTTEST


projektijuhtimise ja konsultatsiooniteenust pakkuv ettevõte

Keskkonnalahendused OÜ on 2015. aastal loodud ettevõte, mis keskendub peamiselt keskkonnateemalistele projektidele.

Ettevõtte peamisteks tegevusaladeks on veemajandus projektide projektijuhtimised, ühisveevärgi ja
-kanalisatsiooni arengukavade koostamine, hankedokumentide koostamine ning hankemenetluse läbiviimine, puurkaevude ja puuraukude ehitusprojektide koostamine ning konsultatsioonid.

Lisaks on ettevõttel suur kogemus rahastustaotluste koostamisel ja nende menetlemisel.

Oleme koostanud kommunaalettevõtetele jätkusuutlikkuse analüüse, et hinnata ettevõtte poolt osutatava teenuse jätkusuutlikkust.

Ettevõte omab laialdast koostöövõrgustikku kõikides keskkonna ja infrastruktuuri valdkondades, mistõttu suudame pakkuda lahendusi ka kõige keerukamatele ülesannetele.

Ettevõte on alates 2015. aastast Eesti Vee-ettevõtete Liidu liige, mis edendab Eesti veemajanduse arengut.

Meie teenused on suunatud nii riigiasutustele, kohalike omavalitsutele, võrgustikuettevõtetele, tootmisettevõtetele, arendajatele kui ka eraisikutele.

Ettevõttel on olemas hüdrogeoloogiliste tööde tegevusluba (luba nr KHY000016), mis võimaldab projekteerida puurkaevusid ja soojuspuuraukusid. Lisaks on võimalik teostada hüdrogeoloogilisi uuringuid.

i nuppVõta meiega ühendust!

Comments are closed