Projektijuhtimine

PROJEKTIJUHTIMINE


Projektijuhtimine

 

Pakume valdkonnapõhist, keskkonna- ja infrastruktuurialast projektijuhtimise teenust ning abistame teid ideede formuleerimisest nende realiseerimiseni:

  • koostame taotlused toetuse saamiseks,
  • viime läbi hankemenetlused nii teenuste kui ka ehitustööde teostamiseks,
  • esindame tellijat ehitustööde algusest kuni tööde vastuvõtmiseni,
  • hoiame silma peal projekti eelarvetel ja koostame vajalikud aruanded ning raportid nii
    tellijale kui toetuse andjale.

Comments are closed.