Konsultatsioon

KONSULTATSIOON


Projektijuhtimine ja konsultatsioon keskkonna ja infrastruktuuri valdkonnas

 

Laialdase valdkonnapõhise kogemuse anname nõu erinevates keskkonna- ja infrastruktuurialastes küsimustes.

Muuhulgas:

  • aitame keskkonnalubade koostamisel,
  • keskkonna, infrastruktuuri ning ehitusvaldkonna õigusaktide tõlgendamisel,
  • teostame veemajanduse, sealhulgas põhjavee valdkonna uuringuid,
  • koostame võrgustikuettevõtete tehnilisi auditeid,
  • viime läbi regionaalsete vee-ettevõtete moodustamist,
  • koostame konkurentsiametile võrgustikuettevõtete hinnataotlusi.

Comments are closed