Konsultatsioon

KONSULTATSIOON


Projektijuhtimine ja konsultatsioon keskkonna ja infrastruktuuri valdkonnas

Laialdase valdkonnapõhise kogemuse anname nõu erinevates keskkonna- ja infrastruktuurialastes küsimustes.

Muuhulgas:

  • aitame keskkonnalubade koostamisel,
  • keskkonna, infrastruktuuri ning ehitusvaldkonna õigusaktide tõlgendamisel,
  • teostame veemajanduse, sealhulgas põhjavee valdkonna uuringuid,
  • koostame võrgustikuettevõtete tehnilisi auditeid,
  • viime läbi regionaalsete vee-ettevõtete moodustamist,
  • koostame konkurentsiametile võrgustikuettevõtete hinnataotlusi.

Lisaks koostame võrgustiku ettevõtetele jätkusuutlikkuse analüüse ja elutähtsa teenuse toimepidevuse risikianalüüse ja plaane.

  • Võrgustiku ettevõtte jätkusuutlikuse analüüs – analüüsi eesmärgiks on anda hinnang võrgustiku ettevõtte poolt osutatava teenuse jätkusuutlikkusele haldusreformjärgsetes oludes.

  • Elutähtsa teenuse toimepidevuse riskianalüüs ja plaan – dokumendi koostamise eesmärgiks on vastavalt määruse nõudele analüüsida elutähtsa teenuse osutamise suutlikkust ja võimet taastada teenuse osutamine selle katkemise korral.

Comments are closed