Hanke alusdokumentide koostamine

HANKE ALUSDOKUMENTIDE KOOSTAMINE


Koostame vastavalt Tellija soovile hanke läbiviimiseks alusdokumente.

Koostame hanke alusdokumente kõikidele hankeliikidele.

Oleme koostanud hanke alusdokumente nii teenuste sisseostmiseks, asjade soetamiseks kui ka ehitustööde teostamiseks. Oleme koostanud ka rahvusvahelist piirmäära ületanud ehitushangetele alusdokumente (näiteks kuni 10 miljoniliste ehitusprojektide tarvis).

Comments are closed