Arengukavade koostamine

ARENGUKAVADE KOOSTAMINE


Arengukavade koostamine

 

Koostame ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukavasid.

Ühisveevärgi arengukava on aluseks omavalitsuse veemajanduse arendamisel ja riiklike toetuste saamisel, mistõttu on äärmiselt oluline läbimõeldud ja põhjaliku tehnilise ning finantsmajandusliku analüüsi koostamine arengukava raames.

Comments are closed.