Reoveepuhastuse valdkonna nõustamine

REOVEEPUHASTUSE VALDKONNA NÕUSTAMINE


waste-water-plant1Osutame nõustamise, auditeerimise ja tehnoloogiliste projektide koostamise teenust tööstus- ja olmevee reoveepuhastuse valdkonnas.

Vajadusel anname hinnangu olemasoleva reoveepuhasti protsessidele ja investeeringute vajadusele, et tagada reoveepuhasti maksimaalne efektiivsus.

Koostame reoveepuhastitele hooldusjuhendid ja koolitame välja personali reoveepuhastite opereerimiseks.

Lisaks koostame bioloogilise reoveepuhasti paigaldamiseks eksperthinnanguid. Eksperthinnangu raames hinnatakse võimalikku tekkivat reostuskoormust, võimalikke puhastusalternatiive ja reostuse ohtu põhjaveele.

Eksperthinnangu raames pakutakse välja puhasti võimaliku asukohta.

Lisaks on võimalik taotleda toetust elamu kogumismahuti rajamiseks või ümberehitamiseks SA-lt Keskkonnainvetseeringute Keskus meetme “Eraisikute vee- ja kanalisatsioonitaristu rajamine” raames.

Vajadusel aitame koostada vajalikud dokumendid toetuse saamiseks.

Võta meiega ühendust.

Comments are closed