Reoveepuhastuse valdkonna nõustamine

REOVEEPUHASTUSE VALDKONNA NÕUSTAMINE


waste-water-plant1Osutame nõustamise, auditeerimise ja tehnoloogiliste projektide koostamise teenust tööstus- ja olmevee reoveepuhastuse valdkonnas.  Vajadusel anname hinnangu olemasoleva reoveepuhasti protsessidele ja investeeringute vajadusele, et tagada reoveepuhasti maksimaalne efektiivsus.

Koostame reoveepuhastitele hooldusjuhendid ja koolitame välja personali reoveepuhastite opereerimiseks.

Comments are closed