Soojuspuuraukude ja puurkaevude projekteerimine

SOOJUSPUURAUKUDE JA PUURKAEVUDE PROJEKTEERIMINE


Soojuspuuraukude ja puurkaevude projekteerimine

Teostame tarbevee puurkaevude ja soojuspuuraukude projekteerimist (tegevusluba nr KHY000016). Vajadusel pakume terviklahendust alates puurkaevu asukoha kooskõlastamisest kohaliku omavalitsusega kuni puurmeistri leidmiseni.

Tarbevee puurkaevude rajamiseks on võimalik toetust küsida hajaasustuse programmist. Vajadusel aitame koostada vajalikud dokumendid toetuse saamiseks.

Toetuse saamise tingimused leiad siit.

Soojuspuurauke kasutatakse maapinnast soojusenergia ammutamiseks.

Puurkaevude ja soojuspuuraukude rajamisel tuleb lähtuda Keskkonnaministri määrusest.

Lisaks koostame olemasolevatele puurkaevudele seadustamiseks projekte ning nõustame Tellijat suhtlusel Keskkonnaametiga.

Ettevõte teostab ka puurkaevude sanitaarkaitsealade vähendamist.

Comments are closed.