Rahastustaotluste koostamine

RAHASTUSTAOTLUSTE KOOSTAMINE


Rahastustaotluste koostamine

Edukate rahastustaotluste koostamise eelduseks on hästi läbimõeldud ideed. Aitame jõuda parimate lahendusteni ja koostada nende realiseerimiseks rahastustaotlused toetuse andjatele. Meie meeskonnal on suur kogemus taotluste koostamisel. Meie eesmärgiks on anda Tellijale võimalus teostada oma ideed.

Rahastustaotlusi koostame:

  • Keskkonnainvesteeringute keskusele (KIK) – Keskkonnaprogramm (KP), Ühtekuuluvusfond (ÜF), Euroopa Regionaalarengu Fond (ERDF) ja Heitmekaubanduse kauplemissüsteem
  • Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusele (EAS)
  • Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile (PRIA)
  • LIFE programmile

Comments are closed.