Rahastustaotluste koostamine

RAHASTUSTAOTLUSTE KOOSTAMINE


Rahastustaotluste koostamine

Edukate rahastustaotluste koostamise eelduseks on hästi läbimõeldud ideed. Aitame jõuda parimate lahendusteni ja koostada nende realiseerimiseks rahastustaotlused toetuse andjatele.

Rahastustaotlusi koostame:

  • Keskkonnainvesteeringute keskusele (KIK) -Keskkonnaprogramm (KP) ja Ühtekuuluvusfond (ÜF)
  • Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusele (EAS)
  • Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile (PRIA)

Comments are closed