Omanikujärelevalve ja ekspertiiside teostamine

OMANIKUJÄRELEVALVE JA EKSPERTIISIDE TEOSTAMINE


Omanikujärelevalve ja ekspertiiside teostamine

 

Osutame omanikujärelevalve teenust veemajanduse (torustikud, veetöötlusjaamad, reoveepuhastid, pumplad, vesiehitused)  ja küttelahenduste (katlamajad, hoonetesisesed küttelahendused) valdkonnas. Samuti teostame ekspertiise eelpoolmainitud valdkondade ehitusprojektidele.

Comments are closed